Clubcard Adventný kalendár

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prostredníctvom aplikácie Clubcard Adventný kalendár na www.clubcard.sk spoločnosti TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31321828, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 366/B (ďalej len Tesco), ako správcom osobných údajov, a to na marketingové účely, na účely ponúkania produktov a služieb spoločnosti Tesco a jej obchodných partnerov, na účely spotrebiteľských prieskumov, ponuky na účasť v spotrebiteľských súťažiach, ako na účely šírenia obchodných oznámení v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Súhlasím, aby moje osobné údaje boli poskytnuté tretím osobám, t. j. spracovateľom spolupracujúcim so spoločnosťou Tesco, ako sú spoločnosti skupiny Tesco, reklamné agentúry, zasielateľské agentúry, tlačiarenské spoločnosti a podobne, a to aj v prípade, že údaje budú poskytnuté do zahraničia. Aktuálny zoznam subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, nájdete na www.clubcard.sk. Svoj súhlas poskytujem na vyššie uvedené účely dobrovoľne, a to na obdobie trvania môjho členstva vo vernostnom programe Clubcard, a vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä práva na prístup k údajom, informácie, opravu a odpis svojich osobných údajov, práva na ich blokovanie, doplnenie, likvidáciu aj práva tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať v sídle spoločnosti Tesco. Vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé a akúkoľvek zmenu oznámim bez zbytočného odkladu spoločnosti Tesco.

Kupóny z adventného kalendára nie je možné kombinovať s inými Clubcard kupónmi.

Kupón nie je možné uplatniť pri nákupe on-line.

Výhody Clubcard

  • Účasť na programe a karta sú zadarmo a bez záväzkov.
  • Môžete zbierať body v každom obchode Tesco na Slovensku.
  • Nazbierané body sa pravidelne prevádzajú na peňažné poukážky, ktorými môžete platiť vo všetkých obchodoch Tesco na Slovensku. Platnosť poukážok je dva roky.
  • Po nazbieraní minimálne 150 bodov dostanete vo svojom pravidelnom vyúčtovaní zľavové kupóny a peňažné poukážky na všetko, čo máte radi.
  • Zľavové kupóny od nás dostanete, aj keď nenazbierate 150 bodov.